Anda hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan sebelum masuk. Sila rujuk gambar untuk lebih info. Bersama kita memutuskan rantaian Covid-19 dengan mengamalkan norma baharu didalam kehidupan seharian.

#SocialDistancing #StaySafe #Covid19Awareness #covid19 #SELangkah #selangorgempurcovid19 #SACCMall #ShahAlam #Selangor